Doa Berbuka Puasa Di Tempat Orang Lain

Doa berbuka puasa di tempat orang lain
Ketika kita tidak berbuka puasa di rumah, seperti berbuka di masjid, atau di tempat orang lain, kita diwajibkan untuk berdoa seperti sebagaimana Rasulullah Saw. mendoakan mereka yang memberi hidangan berbuka untuk saudara muslimnya, sehingga sebagai wujud terima kasih padanya. Karena itu pula ia adalah petunjuk dan bimbingan dalam hidup kita umat Muslim.

Doa Berbuka Puasa Di Tempat Orang Lain

AFTHARA 'NDAKUMUS-SHOOIMUUN, WA AKALA THA'AAMAKUMUL ABRAAR, WA NAZALAT 'ALAIKUMUL MALAAIKAH

Artinya: "Orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat turun kepadamu."

Hadis selengkapnya:
Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan:

"Bahwa Nabi Berkunjung ke rumah Sa'd bin Ubadah, lalu disuguhkan kepada beliau roti dan minyak zaitun, beliaupun memakannya. Kemudian Nabi bersabda:
AFTHARA 'NDAKUMUS-SHOOIMUUN..."

[HR. Abu Daud 3854, Ibnu Majah 1747, Ad-Darimi dalam sunannya 1813, dan sanadnya dinilai shahih oleh Husain Salim Ad-Darani dalam tahqiq untuk sunan Ad-Darimi]

Adapun doa ketika kita diberi hidangan oleh saudara muslim yang lain, baik ketika sedang puasa maupun di luar waktu puasa, maka kita juga dianjurkan mendoakan mereka. Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepadanya.

Di antara doa yang dianjurkan dibaca adalah
Pertama,
ALLAHUMA ATH'IM MAN ATH'AMA-NII WAS-QI MAN SAQAA-NII

Artinya: "Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan dan berilah minum orang yang memberi aku minuman."

Hadis selengkapnya:
Dari Al-Miqdad, beliau mengatakan:
Saya datang ke Madinah bersama dua temanku. Sementara pendengaran dan penglihatan kami mulai terganggu karena sangat lapar dan kehausan, kemudian kami mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam..

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi membaca doa:
"Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan dan berilah minum orang yang memberi aku minuman." (HR. Muslim, 2055).

Kedua
ALLAHUMA BAARIK LAHUM FII-MAA RAZAQTAHUM, WAGH-FIR LAHUM, WAR-HAM-HUM

Artinya: "Yaa Allah, berkahilah rizki yang Engkau anugerahkan kepada mereka, ampuni mereka, dan berikanlah rahmat kepada mereka."

Hadis selengkapnya:
Dari Abdullah bin Busr, beliau bercerita:
Rasulullah pernah singgah di rumah bapakku maka kami suguhkan kepada beliau makanan dan adonan kurma gandum. Beliaupun memakannya. Kemudian disuguhkan kurma kering, beliaupun memakannya dan membuang biji dengan dua jari, telunjuk dan tengah. Kemudian disuguhkan minuman dan beliau meminumnya. Setelah itu, beliau berikan ke samping kanannya. (setelah hendak pergi), ayahku memohon kepada beliau sambil memegang kekang tunggangan beliau: Berdoalah kepada Allah untuk Kami. Kemudian Nabi mendoakan:
ALLAHUMMA BAARIK LAHUM FII-MAA RAZAQTAHUM... (HR.Muslim 2042).